(TBMK) - Đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2020 dự kiến sẽ được tổ chức trong 02 ngày 11 - 12/01/2020 (tức 17 và 18/12 Âm lịch) với sự tham gia của các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quế Phong, Thanh Chương, Thị xã Thái Hòa và huyện đăng cai Quỳ Hợp.

Với mục đích tổ chức Đêm hội nhằm bảo tồn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc miền Tây Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các dân tộc; quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của miền Tây Nghệ An đến với bạn bè trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân – Ban tổ chức thống nhất nội dung cơ bản của Đêm hội gồm: Trình diễn dân ca, dân nhạc dân vũ, trích đoạn nghi lễ, nghi thức lễ hội dân gian truyền thống; Trình diễn trang phục của đồng bào dân tộc; Giao lưu đánh trống, cồng chiêng, khắc luống, múa sạp; các trò chơi dân gian dân tộc thiểu số mừng hội Xuân. Đồng thời, tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của đồng bào miền Tây Nghệ An…

Đông đảo người dân, du khách Thập phương tham gia Đêm hội Sắc xuân miền Tây Nghệ An” năm 2019

Đây là lần thứ 7 Đêm hội sắc Xuân miền Tây, một sự kiện văn hóa đặc sắc dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An được luân phiên tổ chức hàng năm ở 11 huyện miền núi dịp Tết đến Xuân về.

Năm 2020, huyện Quỳ Hợp đăng cai, phối hợp với các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quế Phong, Thị xã Thái Hòa, trong đó có huyện Thanh Chương lần đầu tiên tham gia tổ chức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *