TBMK – Vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2016 – 2018) và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp (giai đoạn 2015 – 2017).

 Quá trình Điện Biên thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2018 đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân, nông thôn được quy hoạch theo hướng phát triển toàn diện.

Tính đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 16 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 7,79% so với kế hoạch đề ra), bình quân số tiêu chí các xã đạt được là 8 tiêu chí (tăng 2,62 tiêu chí/xã so với năm 2015); thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 15 triệu đồng/người/năm (tăng 4,9 triệu đồng).

Thời báo mêkong
Lãnh đạo các cấp ngành Điện Biên ký cam kết xây dựng NTM đến năm 2020.

Sau 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giá trị gia tăng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trung bình đạt 3,23%/năm; cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, dịch vụ; giá trị các sản phẩm chủ lực tăng lên, dần hình thành sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung gắn với thế mạnh, lợi thế của từng địa phương và nhu cầu thị trường.

Đến nay đã hình thành liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với người dân đối với một số mặt hàng như: lúa, gạo, chè, dứa…. Năm 2017, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 5.058 tỷ đồng, tăng hơn 621 tỷ đồng so với năm 2014.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến đề nghị các cấp ngành, đoàn thể, quần chúng trong giai đoạn 2018 – 2020 tiếp tục thống nhất về nhận thức xây dựng NTM có điểm xuất phát nhưng không có điểm kết thúc.

Đối với các xã dưới 5 tiêu chí cần tập trung rà soát, đánh giá lại thực chất mức độ đạt của các tiêu chí, lập kế hoạch và và lồng ghép các nguồn lực, ưu tiên thực hiện các tiêu chí gần đạt. Đối với Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố cần nhanh chóng thống nhất, xây dựng đề án, kế hoạch của từng địa phương, hoàn thành trước ngày 20/10/2018; chỉ đạo các xã, phường tiến hành rà soát, đăng ký ít nhất mỗi xã, phường phát triển 1 sản phẩm tiêu biểu.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 201 và 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2015 – 2017.

Sơn Lý