(TBMK) - Diễn đàn hợp tác - liên kết và phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ XII vừa được Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức với gần 400 đại biểu đến từ các hiệp hội, doanh nghiệp thuộc 28 tỉnh, thành phố trong khu vực.

Với chủ đề “Thúc đẩy thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để bứt phá, phát triển” – nhằm mục đích tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững; mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương… – Diễn đàn là sự kiện quan trọng, hữu ích thúc đẩy sự phát triển của Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực phía Bắc.

Tại diễn đàn, các tham luận tập trung phân tích các vấn đề: Thực hiện các giải pháp tháo gỡ rào cản, khó khăn trong việc đưa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào cuộc sống; tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm thị trường trong nước; kết nối cung cầu hàng hóa giữa các doanh nghiệp sản xuất và phân phối; tạo mối liên kết giữa các tập đoàn kinh tế lớn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phát biểu tại diễn đàn, với trách nhiệm là đơn vị “chủ nhà” tổ chức sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải đã thông tin đến đại biểu những tiềm năng, lợi thế, điều kiện kinh tế – xã hội cũng như các giải pháp thực hiện xúc tiến đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển của tỉnh thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, những ý kiến của doanh nghiệp, các hiệp hội, hội doanh nghiệp tại diễn đàn là cơ sở giúp công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, liên kết trong sản xuất kinh doanh; các địa phương trong khu vực có sự trao đổi, gắn kết đồng bộ trong thực hiện thu hút đầu tư. Cũng từ diễn đàn, các bộ, ngành, cơ quan chức năng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp để đưa ra các chính sách hỗ trợ phù hợp, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Để Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ được triển khai hiệu quả, Đ/c Nguyễn Thanh Hải đề nghị: Thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tích cực vào cuộc chỉ đạo thực hiện Luật. Các tổ chức hội, hiệp hội tiếp tục thường xuyên tổ chức diễn đàn thảo luận để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có cơ hội chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm, giới thiệu, nhân rộng các mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *