(TBMK) – Mới đây, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức họp báo giới thiệu về Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019. Sự kiện sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 – 17/1 tại Hà Nội.

Theo đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế.

Diễn đàn sẽ bao gồm các chuỗi sự kiện quan trọng: Phiên tổng thể và đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019 – Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững”; Hội thảo chuyên đề “Quản trị, huy động vốn và phát triển cơ sở hạ tầng – Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam”; Hội thảo chuyên đề “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và củng cố an ninh năng lượng bảo đảm phát triển bền vững”; Hội thảo chuyên đề “Định hướng phát triển nền kinh tế số trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 – Cơ hội và thách thức cho Việt Nam”.

Thời báo mêkong
Toàn cảnh buổi họp báo

Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2019 dự kiến sẽ đưa ra những đánh giá, nhận định về nền kinh tế Việt Nam hiện tại và triển vọng trong trung hạn, nhất là những cơ hội, khó khăn, thách thức cùng với các kiến nghị, đề xuất chính sách có giá trị khoa học và thực tiễn để làm cơ sở cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam xem xét trong quá trình hoàn thiện thể chế và lãnh đạo, điều hành nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, sáng tạo và bao trùm vì một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và mọi người dân Việt Nam được hưởng thụ công bằng từ thành tựu đổi mới và phát triển của đất nước.

PV