(MK - ASEAN) - Điện lực Hội An (PC Quảng Nam), đã lập phương án sẵn sàng đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ tốt cho đợt diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tại thành phố Hội An, năm 2021.

Công nhân Điện lực Hội An, đấu nối máy phát 20 kVA dự phòng nóng, cấp điện cho khu Trung tâm chỉ huy khu vực diễn tập KVPT

Đợt diễn tập KVPT này, được xem là bước tập dượt, kiểm tra của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và lực lượng vũ trang của thành phố Hội An nhằm sẵn sàng ứng phó trong vấn đề an toàn , đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngay sau khi nhận được kế hoạch tổ chức diễn tập KVPT tại thành phố Hội An, lãnh đạo Điện lực Hội An đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án cấp điện cho đợt diễn tập như: phân công các phòng chức năng, Đội sản xuất thực hiện nghiêm các công tác kiểm tra bảo dưỡng thiết bị nguồn lưới điện, thực hiện phương án chuyển đổi trạng thái vận hành lưới điện tốt nhất; triển khai công tác phát quang hành lang tuyến, dự phòng trang thiết bị trên toàn bộ địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, Điện lực Hội An, đã bố trí đầy đủ nhân lực ứng trực thường xuyên tại các địa điểm cần cấp điện ưu tiên; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để xử lý nhanh sự cố, chuyển tải hoặc sa thải phụ tải theo yêu cầu của phòng Điều độ PC Quảng Nam xảy ra sự cố theo phương thức cấp điện đã được Công ty phê duyệt; phương án kết lưới cấp điện ưu tiên tại các khu vực diễn tập từ xuất tuyến 471/E157, có thể khép vòng nóng với các xuất tuyến 475, 476E157 thuộc TBA 110kV Hội An. Đồng thời nhằm đảm bảo việc cấp điện an toàn, liên tục không để xảy ra mất điện dù chỉ là một giây, Điện lực Hội An còn đấu nối 01 máy phát điện công suất 20 kVA dự phòng nóng tại trung tâm điều khiển, chỉ huy trong suốt thời gian diễn ra diễn tập.

Ông Bùi Văn Phương, Giám đốc Điện lực Hội An, đã chỉ đạo: “Không được để mất điện, đề xuất lập các phương án để bố trí nguồn dự phòng ở mức cao nhất trong suốt thời gian diễn tập; nghiêm túc thực hiện theo sự phân công lực lượng ứng trực, bảo đảm cho hệ thống điện được vận hành an toàn, liên tục; sẵn sàng xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu các CBCNV tham gia công tác phải luôn đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Ban chỉ đạo đề ra, cũng như thực hiện tốt các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Với việc chuẩn bị sẵn sàng phương án cung cấp điện, Điện lực Hội An quyết tâm cung cấp điện liên tục, ổn định góp phần vào thành công của đợt diễn tập lần này”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *