(MK-ASEAN) – Năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho TP.HCM, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tổng giám đốc EVNHCMC – ông Nguyễn Văn Thanh cho biết: Năm 2020, trước tình hình diễn biến đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn thế giới, tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Điện lực nói chung và EVNHCMC nói riêng.

Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, trở ngại nêu trên, Đảng bộ EVNHCMC và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động đã nỗ lực, phấn đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi cơ bản hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tổng công ty năm 2020 đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu về đích trước từ 1 – 2 năm so với mục tiêu của nhiệm kỳ.

Đảng ủy EVNHCMC tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình dân vận khéo năm 2020

Theo đó, EVNHCMC đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, ổn định, an toàn, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và nhu cầu sinh hoạt của người dân TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, EVNHCMC cung ứng sản lượng điện thương phẩm đạt 25,8 tỷ đạt 100,8% đăng ký điều chỉnh với Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 25.600 triệu kWh. Đồng thời, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cực đại của thành phố là 4.520 MW, giảm 1,05% so với năm 2019.

Đáng chú ý, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện tốt, thời gian mất điện bình quân (SAIDI) đạt < 50 phút, số lần mất điện bình quân (SAIFI) < 0,7 lần đã về đích sớm 2 năm so với lộ trình tập đoàn giao đến 2020.

Đặc biệt, dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả các yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, đó, EVNHCNC nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của tổng công ty như: tài chính, kinh doanh, kỹ thuật, đầu tư xây dựng, quản trị nguồn nhân lực… Qua đó, từng bước phát huy hiệu quả quản trị doanh nghiệp và nâng cao năng suất lao động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *