(MK - ASEAN) - Vui mừng vì gói 26.000 tỷ đã cắt giảm nhiều thủ tục, được vay với lãi suất 0%, rất nhiều doanh nghiệp đang mong chờ được hướng dẫn cụ thể để nhận ưu đãi vay, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Trong Nghị quyết 68 với tổng kinh phí hỗ trợ 26.000 tỷ lần này, Chính phủ đặc biệt chú ý đến người lao động tự do, lao động chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng nhận được nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể. Trước hết, doanh nghiệp sẽ được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Về thủ tục hưởng chính sách này, doanh nghiệp chỉ cần đến cơ quan bảo hiểm đưa toàn bộ danh sách lao động đã được đóng bảo hiểm hàng tháng, sau đó phía bảo hiểm sẽ xem xét trong thời gian 2-3 ngày và ra quyết định hỗ trợ hay không.

Nhiều doanh nghiệp vận tải phải dừng hoạt động, cho xe nằm bãi, lái xe nhiều người phải nghỉ việc không lương

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Tuy nhiên, điều kiện tạm dừng đóng vào 2 quỹ này là doanh nghiệp phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên. Theo quy định hiện hành, mỗi tháng doanh nghiệp phải đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động với mức 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đặc biệt, gói hỗ trợ lần này có chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Theo đó, doanh nghiệp được vay vốn lãi suất 0% tại Ngân hàng chính sách xã hội và không phải bảo đảm tiền vay, để trả lương ngừng việc đối với lao động. Để được vay, doanh nghiệp không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng trong thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay dưới 12 tháng.

Đây là lần đầu tiên gói hỗ trợ mới áp dụng chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi để duy trì việc làm cho người lao động. Kinh phí trích từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng/người/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp từ 1/7 đến hết ngày 30/6/2022.

Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội – ông Mạc Quốc Anh cho biết, hiện nay tất cả các doanh nghiệp đang mong chờ thành phố, cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể để làm thủ tục hưởng hỗ trợ. Điều đáng hoan nghênh là gói hỗ trợ 26.000 tỷ này đã cắt giảm nhiều thủ tục, điều kiện do rút kinh nghiệm những tồn tại của gói 62.000 tỷ năm ngoái, còn các gói ưu đãi đối với doanh nghiệp vẫn như cũ không có nhiều thay đổi.

Phó Tổng giám đốc Công ty du lịch Hanoi Tourism – bà Nguyễn Phương Thùy cho biết: “Trước 4 đợt bùng phát của đại dịch, doanh nghiệp du lịch kiệt sức hẳn, do đó công ty đang rất mong đến ngày có thể chạm tay vào gói hỗ trợ mới này”.

Với gói hỗ trợ 62.000 tỷ vào năm ngoái, công ty bà Thùy không thể tiếp cận được do yêu cầu quá cao và chưa phù hợp với thực tiễn khó khăn.

Phó Tổng giám đốc Hanoi Tourism cho rằng thời điểm này, doanh nghiệp nào cũng hy vọng có thể sớm tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất 0% bởi bản thân các doanh nghiệp đến thời điểm này đều chịu ảnh hưởng rất nặng nề.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *