(TBMK) – Năm 2019, các đơn vị trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của UBND tỉnh giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch ở địa phương.

Trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, toàn ngành tập trung đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các nội dung tuyên truyền; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; tích cực triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; duy trì hoạt động của thư viện. Tổ chức tuyên truyền 626 buổi, hơn 2.000 lượt xe thông tin lưu động; tổ chức phục dựng Lễ Cúng bản “Căm Mương” dân tộc Lự (xã Bản Hon, huyện Tam Đường); sưu tầm 50 hiện vật dân tộc Khơ Mú trên địa bàn huyện Tân Uyên, Sìn Hồ, nâng tổng số hiện vật có tại Bảo tàng tỉnh trên 31.000 nghìn hiện vật; tổ chức 4 cuộc trưng bày ảnh chuyên đề tại các huyện; cấp mới và tặng hơn 600 thẻ bạn đọc; thực hiện 665 buổi chiếu phim lưu động. Toàn tỉnh có 78,2% bản, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; 82,5% gia đình văn hóa; 95,3% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; duy trì hơn 2.000 đội văn nghệ quần chúng, 425 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, 395 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, thu hút 6.700 thành viên tham gia.

Đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu ngày càng được nâng cao

Tiếp tục đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhờ đó, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ. Toàn tỉnh có trên 125.000 người tập luyện thể thao thường xuyên, hơn 16.000 gia đình thể thao, 341 câu lạc bộ và điểm tập luyện thể dục thể thao. Thể thao thành tích cao đạt được nhiều kết quả cao tại các giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc với 87 huy chương các loại.

Hoạt động du lịch tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2019 có trên 350.000 lượt khách du lịch đến với Lai Châu với tổng doanh thu đạt 540 tỷ đồng…

Năm 2020, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động; tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa; tăng cường hiệu quả hoạt động hệ thống thư viện; triển khai các hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến ứng dụng “du lịch thông minh”; tổ chức sự kiện Tuần du lịch Lai Châu lần thứ II năm 2020…

Đồng chí Tống Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo ý nghĩa, giá trị và sức lan tỏa sâu rộng; triển khai sâu rộng các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới” gắn với “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng kế hoạch tập luyện, tham gia và tổ chức các hội thi, hội diễn, giải thi đấu thể dục thể thao toàn quốc; đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến du lịch…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *