(MK - ASEAN) - UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thu hồi diện tích 10.346,9m2 (đã trừ 293,1m2 đất thuộc dự án đường 25A) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương đang triển khai Quyết định số 50/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi ký ngày 6/1/2022, về việc thu hồi đất do vi phạm Luật Đất đai năm 2013 tại dự án xây dựng Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến.

Theo quyết định, UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi diện tích 10.346,9m2 (đã trừ 293,1m2 đất thuộc dự án đường 25A) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên. Lý do thu hồi đất là do Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, nhưng sau thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai xây dựng công trình dự án, chưa đưa đất vào sử dụng, là vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64, Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh Đồng Nai giao toàn bộ diện tích 10.346,9m2 đất thu hồi tại Điều 1 cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án khai thác theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến khẩn trương di dời tài sản trên đất (nếu có)

Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến khẩn trương di dời tài sản trên đất (nếu có) để bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý và bàn giao bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai để thực hiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Thời hạn thực hiện hoàn thành việc di dời tài sản, bàn giao đất và bàn giao bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Giao huyện Nhơn Trạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai giám sát, đôn đốc việc di dời tài sản trên đất của Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến để bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định; giao Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch tổ chức cưỡng chế di dời theo quy định trong trường hợp Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến không chấp hành.

Cùng với đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể: Giao Chủ tịch UBND xã Long Tân trao quyết định nêu trên cho Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến, nếu Công ty này không nhận quyết định hoặc vắng mặt thì lập biên bản niêm yết quyết định tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Long Tân, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư xã Long Tân; giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Công bố quyết định thu hồi đất đến Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến và các tổ chức, cá nhân có liên quan; Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến; Chỉ đạo thực hiện việc đo đạc, cắm mốc ranh giới khu đất để bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Trường hợp có thay đổi về diện tích thu hồi hoặc có diện tích đất bị lấn chiếm, tranh chấp; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 13953/UBND-KTN ngày 11/11/2021; Cục thuế tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, xử lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến theo quy định…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *