(MK - ASEAN) - Ngày 28/12/2021, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ ký kết trực tuyến Bản Ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh Đồng Nai và chính quyền tỉnh Champasak, Lào giai đoạn 2022-2026. Việc hai tỉnh tiếp tục tái ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2026 sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Đồng Nai với tỉnh Champasak nói riêng trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – ông Cao Tiến Dũng cho biết, trong 5 năm qua, Đồng Nai và tỉnh Champasak đã triển khai có hiệu quả nội dung của Bản Ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh, giai đoạn 2016-2021. Qua đó làm sâu sắc thêm mối quan hệ đặc biệt và nâng tầm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Trong giai đoạn này, Đồng Nai đã tổ chức nhiều đoàn công tác thăm và làm việc tại Lào cũng như đón tiếp các đoàn công tác tỉnh Champasak sang thăm và làm việc tại Đồng Nai. Hỗ trợ đào tạo 184 suất học bổng cho sinh viên tỉnh Champasak học tập tại Đồng Nai; thông qua Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP.HCM hỗ trợ tỉnh Champasak trong công tác phòng chống lũ lụt năm 2019, phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020 và 2021 với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Theo Bản Ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh Đồng Nai và chính quyền tỉnh Champasak, Lào giai đoạn 2022-2026: Hai tỉnh nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác về công tác xây dựng Đảng và chính quyền địa phương, y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, trao đổi công chức.

Hàng năm, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ, cấp 10 suất học bổng toàn phần đào tạo hệ cao đẳng, đại học, cao học cho chính quyền tỉnh Champasak; hai bên sẽ tổ chức chương trình trao đổi công chức học tiếng Lào, tiếng Việt hoặc các ngành khác; tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tìm hiểu phát triển thị trường và kinh doanh…

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – ông Cao Tiến Dũng khẳng định, việc hai tỉnh tiếp tục tái ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2026 sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào nói chung, giữa tỉnh Đồng Nai với tỉnh Champasak nói riêng trong thời gian tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *