(MK - ASEAN) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – ông Võ Tấn Đức đã yêu cầu Sở KH&ĐT nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác kiểm tra các dự án triển khai chậm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, kiến nghị xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, thực hiện không hết trách nhiệm, yếu năng lực.

Giám đốc Sở KH&ĐT Đồng Nai – ông Hồ Văn Hà cho biết: Một trong những vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong năm 2021 là hiện nay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ chưa được Quốc hội thông qua.

Kéo theo đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh chưa đủ cơ sở pháp lý để ban hành do phải chờ Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chính vì vậy, hiện nay tỉnh chưa thể bố trí vốn cho các dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2021 và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hoàn thiện thủ tục sau ngày 31/12/2020 nên tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm do chưa đủ cơ sở để trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT Đồng Nai, mỗi dự án thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công nếu chậm trễ 1 năm thì chi phí đầu tư tăng lên khoảng 10% tổng vốn do trượt giá.

“Một dự án có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng nếu chậm 2 năm thì tổng mức đầu tư sẽ tăng thêm 10-20%. Trách nhiệm này sẽ thuộc về ai? Đã lâu rồi không thấy chúng ta xử lý trách nhiệm khi xảy ra tình trạng chậm trễ trong việc triển khai các dự án” – ông Hồ Văn Hà nêu quan điểm.

Để “gỡ vướng” cho vấn đề này, Sở KH&ĐT kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai có cơ chế thực hiện để đảm bảo tiến độ các dự án.

Cụ thể, đối với các dự án chuyển tiếp của năm 2020 sang năm 2021 thì thực hiện bình thường. Riêng các dự án đang trình phê duyệt báo cáo khả thi, Sở KH&ĐT đề xuất UBND tỉnh thực hiện phê duyệt và làm công tác chuẩn bị đầu tư bình thường đối với các dự án đã có trong dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

“Khi kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh được ban hành thì các dự án này sẽ được cập nhật. Điều này sẽ giúp cho các địa phương chủ động trong kế hoạch thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công” – ông Hồ Văn Hà đề xuất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *