(MK - ASEAN) - Vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Định Quán lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – ông Võ Văn Chánh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Chánh – Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các đại biểu bằng trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân… tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo báo cáo chính trị, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ mang tính đột phá, có tính khả thi cao, để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng Định Quán trở thành huyện NTM nâng cao trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, đồng chí Võ Văn Chánh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Đảng bộ huyện Định Quán cần chú trọng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững là động lực cho phát triển kinh tế… Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là khu vực nông thôn để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục chăm lo phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện 5 năm tới; tập trung thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh; tăng cường công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ then chốt trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ huyện, có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết của H.Định Quán lần XIII, nhiệm kỳ 2020-2025…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 đồng chí. Đồng thời, lấy phiếu tín nhiệm bầu Bí thư Huyện ủy khóa XIII đối với đồng chí Trần Bá Đạt để đại hội trực tiếp bầu chức danh Bí thư Huyện ủy.

Kết quả, đồng chí Trần Bá Đạt đã tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Định Quán khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 100%. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI gồm 19 đồng chí…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *