(TBMK) - Vừa qua, Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Đồng Nai đã họp xét đề nghị công nhận các xã Phú Lý, Trị An (huyện Vĩnh Cửu) và xã An Phước (huyện Long Thành) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã có 34 xã nông thôn mới nâng cao, dẫn đầu cả nước về số lượng xã nông thôn mới nâng cao.

Hội đồng thẩm định Nông thôn Mới tỉnh Họp thẩm định công nhận xã Nông thôn Mới nâng cao năm2019

Xã An Phước là xã đầu tiên của huyện Long Thành được xét đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, xã đã hoàn thành tất cả các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, là xã được tỉnh chọn làm thí điểm thực hiện Khu dân cư kiểu mẫu.

Hai xã Trị An, Phú Lý tuy xuất phát điểm thấp nhưng đã có những thành tích nổi bật trong đầu tư phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Cụ thể năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của hai xã trên đều đạt hơn 61 triệu đồng/ người/năm. Diện mạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp đều được quan tâm đầu tư.

Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh, cả ba xã trên đều đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Tính đến nay, toàn tỉnh có 34 xã nông thôn mới nâng cao, dẫn đầu cả nước về số lượng xã nông thôn mới nâng cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *