(MK - ASEAN) - Năm 2022, Đồng Nai tiếp tục mục tiêu hồi phục kinh tế, ổn định sản xuất, kinh doanh của DN gắn với việc phòng chống dịch bệnh. Để các kế hoạch đặt ra được thực hiện tốt, Đồng Nai xác định chuyển đối số là yếu tố quan trọng, then chốt trong thúc đẩy sự phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai gặp nhiều khó khăn. Cộng đồng doanh nghiệp (DN), các thành phần kinh tế trong tỉnh đối mặt với sự sụt giảm doanh thu, đứt gãy nguồn cung ứng và các chi phí gia tăng để duy trì sản xuất.

Mặc dù vậy, Đồng Nai cũng đạt được những kết quả khá tích cực; thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 1,2 tỷ USD, vốn đầu tư trong nước hơn 13,3 ngàn tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bà Nguyễn Thị Hoàng chỉ đạo tại cuộc họp

Bên cạnh đó, nguồn vốn thành lập mới DN mới và bổ sung tăng vốn cũng lên tới hơn 93,2 ngàn tỷ đồng. Xuất khẩu ở mức cao hơn 21,8 tỷ USD với xuất siêu hơn 3,1 tỷ USD…

Để tháo gỡ khó khăn, nhiều giải pháp được đưa ra như gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, DN trong nước nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – DN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các buổi làm việc với hội/hiệp hội DN tỉnh. Nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến tới DN, cơ sở hộ cá thể trên địa bàn tỉnh thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo vừa tăng cường công tác phòng chống dịch, vừa ổn định sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng đã được thực hiện.

Năm 2022, Đồng Nai tiếp tục mục tiêu hồi phục kinh tế, ổn định sản xuất, kinh doanh của DN gắn với việc phòng chống dịch bệnh.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tỉnh năm 2021, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – bà Nguyễn Thị Hoàng cho rằng, để các kế hoạch đặt ra được thực hiện tốt, rất cần các sở ngành, thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tỉnh trên vai trò của mình cần phải chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư.

Trong đó, cần lưu ý đến việc chuyển đổi số mạnh mẽ trong xúc tiến đầu tư, thương mại. Trong tình hình dịch bệnh, thực hiện xúc tiến đầu tư, thương mại trực tiếp khó khăn thì việc chuyển đổi số cần xây dựng chương trình kế hoạch từ sớm để thực hiện. Đây cũng là giải pháp để Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực khác.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *