(MK - ASEAN) - Có 9 dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, phải đề xuất UBND tỉnh giảm kế hoạch vốn năm với số tiền khoảng 390 tỷ đồng, do vướng công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư không có đất sạch để thi công dự án nên không thể giải ngân kịp tiến độ.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai – ông Ngô Thế Ân cho biết, trong năm 2021, có 9 dự án được giao cho Ban Quản lý làm chủ đầu tư phải đề xuất UBND tỉnh giảm kế hoạch vốn năm với số tiền khoảng 390 tỷ đồng.

Trong đó, có 6 dự án vướng mặt bằng thi công do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài với số vốn đề xuất giảm hơn 149 tỷ đồng. TP.Biên Hòa có 4 dự án gồm: dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên hương lộ 2 nối dài; dự án Đầu tư xây dựng hương lộ 2 nối dài; dự án Chống ngập suối Chùa, suối bà Lúa, suối Cầu Quan; dự án Mở rộng trùng tu và tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

Huyện Vĩnh Cửu có 1 dự án là Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 769 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến giao với đường tỉnh 767 (H.Vĩnh Cửu).

Huyện Long Thành có 1 dự án hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong.

Đây đều là những dự án trọng điểm của tỉnh, chuyển tiếp từ những năm trước sang và được ưu tiên vốn để triển khai.

Bên cạnh đó, có 2 dự án đề xuất được chuyển kế hoạch vốn về huyện, vì huyện được giao làm chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng, số vốn trên 137 tỷ đồng. Hai dự án này là Nâng cấp đường Tà Lài – Trà Cổ (H.Tân Phú) và Xây dựng tuyến đường Cao Cang (H.Định Quán).

1 dự án phải giảm vốn không thể giải ngân là Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Biên Hòa giai đoạn 1, sử dụng vốn nước ngoài hơn 104 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tạm thời chưa đồng ý cho triển khai các bước tiếp theo của dự án này.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *