(MK - ASEAN) - Là đô thị vệ tinh của TP kinh tế năng động và sôi động nhất nước là TP Hồ Chí Minh và đang trên đà bứt phá phát triển mạnh mẽ toàn diện, nhất là trong bối cảnh Dự án xây dựng sân bay Long Thành đã được phê duyệt...Đồng Nai đã, đang rất chủ động trong xây dựng và triển khai thực hiện những mục tiêu và định hướng lớn - Để ngày càng phát triển bền vững hơn trong hội nhập

Được biết một trong những định hướng lớn của Đồng Nai về phát triển nông nghiệp (NN) bền vững..là chuyển hướng từ sản xuất (SX) NN manh mún sang quy mô sản xuất  (SX) hàng hóa lớn. Lãnh đạo Đồng Nai, với “Tầm nhìn xa trông rộng” đã chủ động xác định: Chỉ khi diện tích SX đủ lớn thì việc áp dụng công nghệ cao (CNC), kiểm soát chất lượng giống, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật… lên nông sản mới có thể thực hiện đồng đều. Và cũng chỉ khi đó, mới có thể đáp ứng được các đơn hàng xuất khẩu lớn, nông dân (ND) mới có thể dịch chuyển SX từ nhỏ lẻ, manh mún, “tiện gì làm đó” sang SX theo nhu cầu thị trường cần…

Canh tác rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap tại Xuân Lộc.

Tuy nhiên trước thực tế hiện tại là: Sự phát triển quá mạnh mẽ của các dự án hạ tầng giao thông (DA HTGT), quỹ đất NN tại nhiều địa phương của Đồng Nai đã và đang có nguy cơ bị “băm nhỏ”,  khi giá đất NN đang bị “thổi” lên quá cao…Nhất là tại các địa phương “nóng”…Thì để giữ gìn quỹ đất NN bảo đảm hco mục tiêu phát triển lâu dài – Vẻ như Đồng Nai cần đến những giải pháp tích cực hơn, tầm nhìn xa hơn. Dù thế giải pháp tình thế trước mắt phải chăng vẫn là: Minh bạch thông tin quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ việc tách thửa đất NN, giữ gìn đất lúa ở những vị trí đặc thù để đảm bảo an ninh lương thực, cảnh báo người dân không “chạy” theo các “cơn sốt đất” ảo…cần được thực hiện cấp bách và thường xuyên…

Do vậy về lâu dài, khả năng quan điểm giữ hay giảm quỹ đất NN có thể sẽ thay đổi và linh hoạt, tùy theo thực tiễn phát triển sôi động của từng địa phương. Nhưng rõ ràng trước mắt  thì việc tìm hướng giữ gìn quỹ đất NN, đảm bảo định hướng phát triển NN bền vững, đảm bảo an ninh lương thực… vẫn là những điều cần thực hiện ngay và luôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *