(MK - ASEAN) - Đây là những doanh nghiệp có doanh thu xuất sắc nhất Việt Nam và duy trì được hiệu quả kinh doanh bền vững trong 2 năm liền 2019-2020.

Vừa qua, Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam đã được công bố. Đây là những doanh nghiệp có doanh thu xuất sắc nhất Việt Nam và duy trì được hiệu quả kinh doanh bền vững trong 2 năm liền 2019-2020. Đồng thời, kết quả trên khẳng định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp ở trong nước và trên thị trường quốc tế.

Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam nhận danh hiệu doanh nghiệp trong top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020

Đồng Nai có 3 doanh nghiệp vào Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020 và 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam là Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty CP ô tô Trường Hải ở Khu công nghiệp Biên Hòa 2 và Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa.

Riêng Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam còn lọt vào top 10 công ty uy tín nhất trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và đây là năm thứ 14 liên tiếp doanh nghiệp nằm trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam là một trong 3 doanh nghiệp nước ngoài có vốn đầu tư vào Đồng Nai lớn nhất. Với mô hình sản xuất khép kín, kinh doanh đa ngành trong lĩnh vực chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, nông nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm, CP Việt Nam áp dụng công nghệ vào trong sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *