(MK - ASEAN) - Dự án Xây dựng đường ven sông Cái và Đường trục trung tâm TP.Biên Hòa là 2 trong số 4 dự án trọng điểm đang được triển khai thực hiện trên địa bàn TP.Biên Hòa. Đây là 2 dự án vừa có vai trò kết nối giao thông, vừa thực hiện chỉnh trang, tạo cảnh quan cho đô thị Biên Hòa.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đối với dự án đường ven sông Cái, khi thực hiện theo phương án hướng tuyến ban đầu dù có ưu điểm về an toàn giao thông nhưng lại phát sinh thêm diện tích đất thu hồi ngoài ranh mốc. Để khắc phục hạn chế trên, một phương án hướng tuyến mới cho tuyến đường được đề xuất thực hiện. Tuy nhiên, phương án mới lại không đảm bảo yêu cầu về an toàn giao thông.

Đối với Dự án Đường trục trung tâm TP.Biên Hòa, sau khi gửi thiết kế – dự toán dự án cho Cục Kinh tế xây dựng và Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) thì trong quyết định chủ trương đầu tư không có hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật như trong hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Ngoài ra, trong khu vực thực hiện dự án có khoảng 10ha đất lúa cần phải xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để thực hiện chuyển mục đích sử dụng.

Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai – ông Trần Văn Thanh cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ 2 dự án xây dựng Đường ven sông Cái và Đường trục trung tâm TP.Biên Hòa, đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng cũng cần phải được “tăng tốc”.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – ông Cao Tiến Dũng đã yêu cầu UBND TP.Biên Hòa thực hiện thu hồi đất tính từ ranh đường ven sông Cái đến hết bờ sông với phạm vi 42m. Đồng thời, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm việc cụ thể với đơn vị tư vấn thiết kế, nghiên cứu, điều chỉnh tim, tuyến đường ven sông Cái nằm trong phạm vi đất quy hoạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *