(MK - ASEAN) - Vừa qua, Đoàn đại biểu đơn vị huyện Xuân Lộc, Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, đã tổ chức hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai – ông Hồ Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với các thảo luận góp ý vào các nội dung dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng thời, góp ý các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gồm dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2011-2020); xây dựng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2021-2030)…

Tại Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ tỉnh, do Đoàn đại biểu đơn vị huyện Xuân Lộc thực hiện, các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất với các nội dung trong dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đóng góp thêm một số vấn đề vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong đó có các vấn đề liên quan đến những chỉ tiêu đặt ra cần phù hợp với tình hình thực tiễn…

Các đại biểu cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh có bố cục hợp lý, được chuẩn bị rất công phu, khoa học và đánh giá toàn diện, sát với tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Phần nội dung văn kiện phản ánh đầy đủ những kết quả đạt được; những nhiệm vụ và giải pháp đề ra phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng đề nghị bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi một số từ ngữ trong văn kiện, tránh sự lặp lại nhiều lần để văn kiện đại hội được khái quát và tròn trịa hơn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *