(TBMK) - Ngày 26-9, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo nông dân tham gia thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khang phát biểu tại hội thảo

Trong những năm vừa qua, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp trên 346 tỷ đồng; hiến gần 459 ngàn m2 đất; góp gần 54,5 ngàn ngày công lao động…Nông dân đã tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường nông thôn, bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động…

Hơn nữa, xác định nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới và trực tiếp hưởng thành quả của chương trình này, Hội Nông dân luôn chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân, nhất là về vai trò, vị trí của nông dân trong việc tham gia thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Các cấp Hội đã tổ chức hơn 9 ngàn cuộc tuyên truyền với gần 224 ngàn lượt cán bộ, hội viên tham gia.

Đông đảo hội viên Hội Nông dân tỉnh tham dự hội thảo.

Trong đó, công tác vận động hội viên nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được chú trọng. Kết quả, mỗi năm, toàn tỉnh có khoảng 73 ngàn hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản năm 2018 đạt 228,8 triệu đồng/hécta, gấp hơn 2,3 lần so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 51,6 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2011.

Theo bà Hoàng Thị Bích Hằng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của tỉnh; khuyến khích nông dân tham gia kinh tế tập thể. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức cho hội viên nông dân tham quan, học tập các mô hình sản xuất tiên tiến; tham gia các chương trình hội thảo xúc tiến thương mại có sự tham gia của doanh nghiệp trong và ngoài nước để nông dân có điều kiện tìm hiểu về thị trường, tăng cơ hội kết nối, tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu.

Tại hội thảo, các ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân quan tâm đến vấn đề tiếp cận vốn ưu đãi để phát triển sản xuất; về đầu tư cơ sở hạ tầng cho sản xuất như: đường, điện; hỗ trợ xây dựng nhãn hàng và truy xuất nguồn gốc nông sản, xây dựng chuỗi liên kết, xúc tiến thương mại để nông sản có đầu ra bền vững…