Chuẩn bị sang năm mới 2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị giao các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.  Đây sẽ là năm “bản lề” tăng tốc quan trọng để Đồng Nai hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Nhìn lại năm 2018, Đồng Nai có 25/28 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng đạt và vượt, 3 chỉ tiêu đến thời điểm này chưa đạt gồm: xây dựng nhà ở xã hội, thu ngân sách và số lượng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Trong năm 2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3,3%; bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 162,5 ngàn tỷ đồng, tăng 11,5% và thu nhập bình quân đầu người là 98,6 triệu đồng/người.

Đồng Nai là tỉnh đang dẫn đầu cả nước trên một số lĩnh vực quan trọng như: xây dựng nông thôn mới, xuất siêu, phát triển công nghiệp. Tính đến nay, toàn tỉnh có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 100% tổng số xã xây dựng nông thôn mới; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đồng Nai là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong năm tới, Đồng Nai sẽ xây dựng nông thôn mới nâng cao và mục tiêu hướng đến là người dân có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn.

Sản xuất tại Công ty TNHH Kyokuto Việt Nam (Khu CN Nhơn Trạch 3 – Đồng Nai)

Theo ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ngay từ đầu năm tới, các sở, ngành, địa phương phải đề ra các giải pháp phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế – xã hội, thu – chi ngân sách tỉnh đã giao. Năm 2019 là năm tăng tốc để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020. Tiếp tục cải cách hành chính, huy động các nguồn lực đầu tư hiệu quả các công trình hạ tầng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế”.

Mục tiêu năm 2019 của Đồng Nai là GRDP phải tăng 8-9% so với năm trước đó, thu nhập bình quân đầu người phải đạt 106-108 triệu đồng/người, xuất khẩu tăng 10-12%. Tổng nguồn vốn đầu phát triển huy động toàn xã hội 90-92 ngàn tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, tăng thu hút xã hội hóa trong y tế, phòng chống hiệu quả các dịch bệnh để không xảy ra những dịch bệnh lớn. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương quản lý chặt khai thác, sử dụng khoáng sản, kiểm soát nghiêm ngặt những nguồn thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Các dự án xử lý rác sinh hoạt phải làm nhanh để giảm tỷ lệ chôn lấp về dưới 30% vào cuối năm 2019.

Thu ngân sách nhà nước năm 2019 cũng là vấn đề tỉnh rất quan tâm. Dự toán thu ngân sách năm tới là gần 54,3 ngàn tỷ đồng. Trong đó thu nội địa gần 37,2 ngàn tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 17,1 ngàn tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Tài chính cho rằng, thu ngân sách nhà nước trong năm tới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Vì thế, từ đầu năm Cục Thuế Đồng Nai và Cục Hải quan Đồng Nai cần có những biện pháp chống thất thu, gian lận thương mại, thu hồi nợ đọng thuế, chống chuyển giá. Bên cạnh đó, cần tái cơ cấu nhanh các doanh nghiệp nhà nước, bán cổ phần nhà nước sở hữu tại những doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ để thu hồi vốn cho ngân sách.

Và theo đó, trong năm 2019,  các cấp ngành ở tỉnh Đồng Nai phải triển khai ngay sau khi chính sách có hiệu lực để tăng thu cho ngân sách. Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương định kỳ đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để họ ổn định sản xuất, kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ tăng nguồn thu cho tỉnh.

Ngô Tuấn