(MK - ASEAN) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – ông Võ Tấn Đức giao Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác kiểm tra việc thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Các cơ quan chức năng cũng phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các công trình đảm bảo chất lượng, tránh thất thoát, lãng phí.

Theo thống kê đến ngày 26/3, Đồng Nai đã thực hiện giải ngân hơn 1,5 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 11% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ngân sách TW hơn 775 tỷ đồng, đạt hơn 15%; nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 773 tỷ đồng, đạt hơn 8,5%.

Năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công toàn tỉnh Đồng Nai được bố trí hơn 14,2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 9 ngàn tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương hơn 5,1 ngàn tỷ đồng và nguồn bội chi ngân sách địa phương 5,4 tỷ đồng.

Theo đánh giá, trong quý I/2021, tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công vẫn còn chậm, chưa đạt kỳ vọng của lãnh đạo UBND tỉnh. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là các chủ đầu tư, các địa phương còn chậm trong công tác lập, thẩm định phê duyệt các giai đoạn chuẩn bị đầu tư cũng như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

Để đẩy nhanh tiến độ công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức giao Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác kiểm tra việc thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các công trình đảm bảo chất lượng, tránh thất thoát, lãng phí; các chủ đầu tư phải hoàn thành các hồ sơ chuẩn bị đầu tư đối với các dự án khởi công mới trước ngày 31/5.

Cùng với đó, tập trung quyết liệt khi lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị thi công các công trình; tránh trường hợp phải trả đi, trả lại, bổ sung hồ sơ gây mất thời gian. Việc thi công phải lựa chọn đơn vị có năng lực, đảm bảo chất lượng công trình.

UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục nghiên cứu phân cấp mạnh cho các địa phương, chủ đầu tư trong các khâu phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư, thiết kế cơ sở để tạo cơ chế thông thoáng, rút ngắn thời gian thực hiện.

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư phải quan tâm sát sao, không để chậm gây ảnh hưởng dự án, đồng thời phải xem đây là tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ trong năm. Đặc biệt đối với các địa phương có nhiều công trình trọng điểm cần thường xuyên có chương trình làm việc cụ thể…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *