(MK - ASEAN) - Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án FDI tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đăng ký mở rộng đạt 244,7 triệu USD.

6 dự án bao gồm: Dự án Nhà máy Nestle Trị An sản xuất cà phê của Công ty TNHH Nestle Vietnam (KCN Amata); dự án Nhà máy Công ty TNHH Vacpro Vietnam (KCN Nhơn Trạch I), dự án Chi nhánh mới Công ty TNHH Suheung Việt Nam (KCN Long Thành), dự án Nhà máy Công ty TNHH OM Digital Solution Việt Nam (KCN Long Thành), dự án Công ty TNHH Samil Vina Việt Nam (KCN Long Thành), dự án Công ty TNHH Thương nghiệp Formosa, (KCN Nhơn Trạch 3).

Phát biểu ngay trong lễ nhận giấy phép đầu tư, ông Chen Yong, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Vacpro Việt Nam khẳng định: Đồng Nai là địa phương có tiềm năng phát triển rất lớn.

“Thời gian đã chứng minh cho việc lựa chọn Đồng Nai làm điểm đến đầu tư của chúng tôi là đúng đắn. Năm 2020 là năm đại dịch của thế giới, gây ảnh hưởng rất lớn đến nhiều doanh nghiệp trên cả nước cũng như Đồng Nai. Tuy nhiên, sản lượng của chúng tôi đã tăng gấp 4 lần cùng kỳ 2019” -ông Chen Yong cho biết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – bà Nguyễn Thị Hoàng khẳng định: “Sáu dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hôm nay đều đang được triển khai thực hiện trong các khu công nghiệp của Đồng Nai, là dự án đầu tư lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế địa phương”.

Theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai, đến năm 2025, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục thu hút các tập đoàn kinh tế lớn có tiềm năng về công nghệ và tài chính từ đó phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước thực hiện mục tiêu xanh hóa sản xuất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *