(MK - ASEAN) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – ông Cao Tiến Dũng cho biết, số tiền thu được từ đấu giá đất, tỉnh sẽ ưu tiên để triển khai các dự án trọng điểm như: đường ven sông Cái, Bờ kè sông Đồng Nai, đường ven sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H. Vĩnh Cửu, Hương lộ 2, đường trục trung tâm TP.Biên Hòa...

Tập đoàn Đất Xanh đấu giá khu đất hơn 3 ngàn tỷ đồng tại H.Long Thành xây dựng thành Khu đô thị

Theo Phó giám đốc Sở TN-MT Đồng Nai Nguyễn Ngọc Thường, trong 5 năm qua (2016-2020), Đồng Nai đã đấu giá thành công khoảng 52 khu đất, thu về cho ngân sách nhà nước khoảng 11 ngàn tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng 2 năm 2019 và 2020, tỉnh đã đấu giá đất được 10 ngàn tỷ đồng. Số tiền trên được đưa về ngân sách nhà nước để bố trí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tạo đột phá trong phát triển kinh tế.

Theo quy định của tỉnh, số tiền đấu giá khu đất từ 100 tỷ đồng trở xuống sẽ để lại cho địa phương để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đấu giá khu đất có giá trị trên 100 tỷ đồng sẽ đưa về ngân sách tỉnh để phân bổ nguồn vốn đầu tư các công trình.

Được biết, năm 2021, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục đưa những khu đất có lợi thế vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 để tiến hành đấu giá lấy tiền xây dựng các công trình hạ tầng khác, giúp cho các địa phương phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *