(MK - ASEAN) - Nếu chậm không kịp phê duyệt quy hoạch sử dụng đất trong năm 2020, thì năm 2021 các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ bị đình trệ, vì tỉnh không thể phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – ông Võ Văn Chánh chủ trì cuộc họp

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – ông Võ Văn Chánh đã làm việc với các sở ngành, địa phương về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cho giai đoạn 2021-2030.

Tại cuộc họp, ông Võ Văn Chánh yêu cầu các địa phương thực hiện quy hoạch sử dụng đất theo đúng tiến độ. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng lưu ý, nếu chậm không kịp phê duyệt quy hoạch sử dụng đất trong năm 2020 thì năm 2021 các dự án trên địa bàn tỉnh sẽ bị đình trệ.

Được biết, hiện UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang tiến hành rà soát, tổng hợp toàn bộ những dự án đã được bổ sung, điều chỉnh quy hoạch của tất cả các ngành từ năm 2016 đến nay vào quy hoạch sử dụng đất để gửi Sở TN&MT. Sau đó, sẽ trình Hội đồng thẩm định làm cơ sở thẩm định phương án quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Đại diện Sở TN&MT Đồng Nai cho biết, các địa phương đang cố gắng hoàn thành quy hoạch sử dụng đất để đầu tháng 10/2020 có thể trình Hội đồng thẩm định và đầu tháng 12/2020, trình HĐND tỉnh thông qua. Như vậy, khi triển khai các dự án sẽ bớt được việc phải điều chỉnh do các quy hoạch lệch nhau. Bên cạnh đó, các địa phương cập nhật quy hoạch vùng, quy hoạch xã vào quy hoạch sử dụng đất, không nên cập nhật quy hoạch 1/500 vào quy hoạch từng khu đất sẽ rất khó điều chỉnh khi có nhu cầu.

Ông Võ Văn Chánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý: Các huyện, thành phố chú ý rà soát lại các dự án nếu quá thời gian quy định chưa triển khai mà còn phù hợp quy hoạch thì bổ sung tiếp vào quy hoạch sử dụng đất, không phù hợp thì đưa ra khỏi quy hoạch…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *