(MK - ASEAN) - Theo Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai, để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đến nay các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; kế hoạch thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường... tại khu vực diễn ra đại hội đã được khẩn trương thực hiện...

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10 tới.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa trong việc quyết định sự phát triển của tỉnh Đồng Nai 5 năm tới.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội cơ bản được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của Đảng bộ tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, đến nay báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã được dự thảo lần thứ 8 và đã được lấy ý kiến góp ý của Bộ Chính trị.

Sau khi có ý kiến góp ý của Bộ Chính trị và các ý kiến góp ý của đại hội Đảng bộ cấp huyện, Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện đang tham mưu, đề xuất Ban TVTU tiếp thu những nội dung phù hợp để điều chỉnh bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 9. Sau khi hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 9 sẽ thông qua Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X cho ý kiến trước khi tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Toàn văn báo cáo chính trị sau khi được xây dựng xong, Tổ biên tập sẽ xây dựng báo cáo tóm tắt để Đoàn chủ tịch đại hội trình bày trước đại hội. Đồng thời xây dựng các tham luận để làm rõ hơn những nội dung trong văn kiện đại hội và có các hình ảnh minh họa để làm nổi bật những thành tựu của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng với việc chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự được chú trọng, tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai – Đồng chí Phạm Văn Ru cho biết, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các quan điểm, chủ trương của Đảng, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Công tác nhân sự bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước, nhiệm kỳ 2021-2026 và của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội. Chú trọng giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy những nhân tố mới, có đức, có tài, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn…

Song song với việc chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội, công tác tổ chức phục vụ đại hội cũng được tiến hành chu đáo, đảm bảo các điều kiện an toàn, trang trọng, tiết kiệm. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *