(MK - ASEAN) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh, mục tiêu của Đồng Nai đến năm 2025 sẽ trồng 18 triệu cây xanh. Trong đó có 13,6 triệu cây xanh trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn; 4,4 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất.

Mục tiêu nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng sống người dân và sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Tuy nhiên thực tế đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh chỉ mới đăng ký trồng 6,6 triệu cây, cây phân tán đạt gần 70%, cây tập trung khoảng 30%, đạt mức thấp so với mục tiêu đặt ra theo đề án của Thủ tướng Chính phủ.

Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh trồng mới được 355ha rừng tập trung gồm 185ha rừng đặc dụng, 155ha rừng phòng hộ, 15ha rừng sản xuất. Trồng cây phân tán chủ yếu thông qua phong trào Tết trồng cây được phát động hằng năm.

Trong 5 năm qua, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã trồng hơn 2 triệu cây phân tán các loại như: sao, dầu, xà cừ, keo lai… Tỷ lệ cây sống sau trồng đạt bình quân 70%. Ngoài ra, diện tích rừng trồng lại sau khai thác là 4.560ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 29% vào năm 2020…

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó chánh Văn phòng điều phối chương trình NTM tỉnh Đồng Nai – ông Lê Văn Gọi cho biết: Mục tiêu Đồng Nai đặt ra trong xây dựng NTM là xây dựng nông thôn giàu bản sắc hơn, nông thôn có môi trường sinh thái tốt hơn. Nhưng trong quá trình thực hiện tiêu chí này còn nhiều bất cập, nhất là nội dung “xanh” trong tiêu chí sáng – xanh – sạch – đẹp vẫn chưa được cụ thể hóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *