(MK - ASEAN) - Chủ trì buổi làm việc của Ban chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh về kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nhấn mạnh: Mọi ưu tiên đầu tư xây dựng nông thôn mới đều phải bám sát mục tiêu tăng thu nhập cho nông dân, để đời sống của người dân nông thôn không ngừng được nâng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – ông Cao Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và ây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai cho biết:Kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020 đều đạt và vượt so với mục tiêu kế hoạch đề ra.

Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 13 xã căn bản hoàn thành các tiêu chí nâng cao. Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện 3 xã: Bảo Hòa, Xuân Thọ (H.Xuân Lộc); Bình Lộc (TP.Long Khánh) đều đã hoàn thành 5/5 tiêu chí lĩnh vực và 18/20 chỉ tiêu chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho rằng, chương trình xây nông thôn mới trong giai đoạn vừa qua đã đạt được kết quả rất tốt. Đồng thời cũng lưu ý trong giai đoạn tới, nhu cầu nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới còn rất lớn, các địa phương cần tính toán về nguồn vốn đầu tư cho nông thôn mới cũng như giải pháp huy động nguồn vốn. Mọi ưu tiên đầu tư xây dựng nông thôn mới đều phải bám sát mục tiêu tăng thu nhập cho nông dân, để đời sống của người dân nông thôn không ngừng được nâng cao…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *