(TBMK) - Dự án kênh tiếp nước Biển Lạc huyện Hàm Tân ( Bình Thuận) đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư thi công hơn 10 năm nay với số vốn gần 400 tỷ đồng vẫn chưa hoàn thành, khiến người dân ở huyện Hàm Tân và thị xã La Gi đứng ngồi không yên.

Qua tìm hiểu, được biết, dự án kênh tiếp nước Biển Lạc – Hàm Tân đến nay đã thi công thông nước được 7.230m/12.930m, còn lại 5.700m chưa đảm bảo cao độ để thông nước, khối lượng thi công đạt được khoảng trên 75% tổng khối lượng công trình. 

Dự án kênh tiếp nước Biển Lạc huyện Hàm Tân

Chủ đầu tư cho biết, trong quá trình triển khai thi công, tuyến kênh trên gặp nhiều khó khăn, mùa mưa đến sớm kéo dài (tháng 4 đã bắt đầu mưa) nên kênh nằm trong vùng có lượng mưa lớn. Tuyến kênh được bố trí đi qua vùng trũng thấp, nên vào mùa mưa, nước tập trung chảy vào kênh với lưu lượng khá lớn, gây ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công. Thời gian thuận lợi tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công chủ yếu ở các tháng mùa khô còn lại trong năm. Tuyến kênh khá sâu so với mặt đất tự nhiên khoảng 15m nên việc thi công khoan, nổ mìn, đào đất đá và vận chuyển lên trong mùa mưa là rất khó khăn. Mặt khác, các bãi thải đất có lúc hết diện tích nên phải chờ thu hồi đất bổ sung và địa phương đang thực hiện công tác thu hồi, kiểm đếm, bồi thường. Vì chưa thực hiện xong nên đang khó khăn về bãi thải đất đá làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đoạn kênh từ K4+650 đến K5+350 nằm dưới đường dây điện cao thế 220KV nên cơ quan chức năng không cấp phép nổ mìn phá đá đoạn kênh này. Do đó, phải chuyển biện pháp thi công từ phá đá nổ mìn sang máy đào kết hợp khoan, búa căn. Từ vị trí cuối kênh đến cống qua đường sắt Bắc – Nam tận dụng 120m suối cũ để chuyển nước, tuy nhiên hiện nay lòng suối bị bồi lấp cần phải nạo vét thoát nước để đảm bảo thi công tuyến kênh, nhưng các hộ dân không cho phép và yêu cầu phải bồi thường đất đai, tài sản (hiện trạng dân trồng chuối lấn chiếm cả lòng suối tự nhiên).

Với thực trạng trên, UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình vào cuối năm 2020 theo thời gian thực hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *