(TBMK) - Đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án nông nghiệp hữu cơ và dự án năng lượng tái tạo đang là hướng đi đột phá được Gia Lai xác định và quyết tâm thực hiện.

Ông Hồ Phước Thành – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai cho biết: “Kể từ năm 2019, tỉnh hướng đến phát triển nền kinh tế xanh, nghĩa là sẽ tập trung thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án nông nghiệp hữu cơ và dự án năng lượng tái tạo”.

Theo đó, xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang trở thành xu thế tất yếu, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi đã được tỉnh ứng dụng vào quy trình sản xuất trên địa bàn như: công nghệ lai tạo giống cây trồng, công nghệ nuôi cấy mô thực vật, các công nghệ tưới tiết kiệm, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, trồng hồ tiêu, cà phê theo hướng hữu cơ sinh học.

Tỉnh Gia Lai cũng sẽ chú trọng kêu gọi đầu tư đối với các dự án hướng đến phát triển nền kinh tế xanh, thu hút đầu tư có chọn lọc, không đánh đổi kinh tế với môi trường, kiên quyết từ chối những dự án gây ảnh hưởng đến môi trường dù dự án có mức đầu tư lớn hay mang lại nguồn lợi kinh tế cao.

Bên cạnh đó, sự tích cực trong công tác xúc tiến đầu tư, giới thiệu, quảng bá hình ảnh cũng như tiềm năng phát triển của tỉnh tới cộng đồng các nhà đầu tư cả trong nước lẫn ngoài nước cũng hứa hẹn một tương lai phát triển đột phá khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư lớn, trong đó có các tập đoàn kinh tế quốc tế đến đặt vấn đề được đầu tư trong ngành chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo. Sự đột phá trong công tác thu hút đầu tư chắc chắn sẽ dẫn tới sự phát triển đột phá về kinh tế-xã hội của tỉnh khi nguồn thu tăng lên, giải quyết được việc làm cho người lao động tại chỗ, nhất là người dân tộc thiểu số, chưa kể tới sự hỗ trợ của nhà đầu tư đối với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng và công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *