(TBMK) – Vừa qua, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, đã ký biên bản ghi nhớ chính thức thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và tỉnh Benguet (Philippin).


Bản ghi nhớ khẳng định khát vọng chung của hai bên nhằm góp phần làm sâu sắc và mở rộng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Philippin, để xây dựng và thúc đẩy hợp tác quốc tế ở cấp địa phương vì sự thịnh vượng và hạnh phúc chung của nhân dân hai tỉnh trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với quy định pháp luật và các quy định có liên quan.

thời báo mêkong
Lãnh đạo hai tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và Benguet (Philippin) tại lễ ký kết

Sau Lễ ký kết, 2 bên sẽ tạo điều kiện xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ tỉnh này sang tỉnh kia. Hỗ trợ lẫn nhau trong ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến. Trách nhiệm của hai bên, sẽ cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm mô hình phát triển du lịch sinh thái, cách thức tổ chức và quảng bá du lịch lễ hội gắn với sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương.

Xây dựng và quảng bá tour, tuyến du lịch tới các điểm đến du lịch của hai bên, song song với đó, tạo điều kiện để Công ty du lịch lữ hành hai bên thiết lập quan hệ hợp tác. Khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học của hai bên thiết lập và trao đổi hợp tác, đào tạo.

Phối hợp tổ chức một số khóa đào tạo tiếng Anh hoặc tiếng Việt ngắn hạn, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ của hai bên. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức của hai địa phương đến tham quan và học tập thực tiễn kinh nghiệm các mô hình phát triển du lịch và nông nghiệp hiệu quả, nhằm áp dụng những kinh nghiệm đó vào tình hình thực tế của mỗi bên.

PV