(MK - ASEAN) - Để tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý tốt thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật, ngày 25/3/2021, UBND tỉnh Hà Nam có công văn yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện các dự án Khu đô thị, Khu nhà ở trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ký kết hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng đất đối với tổ chức, cá nhân không đúng quy định của pháp luật...

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã xuất hiện tình trạng mua, bán, nhận chuyển nhượng đất đai chưa đúng với quy định của pháp luật, có hiện tượng “bán lúa non”, giá đất tại các huyện, thành phố tăng đột biến đặc biệt là các khu vực thuộc huyện Kim Bảng, huyện Duy Tiên, các khu đô thị, khu nhà ở… nguy cơ tạo ra các cơn sốt đất ảo về thị trường bất động sản, gây nhiễu loạn thị trường, mất ổn định an ninh, kinh tế; Đồng thời gây khó khăn cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, làm ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Để tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý tốt thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật, ngày 25/3/2021, UBND tỉnh Hà Nam có công văn số 706/UBND-GTXD gửi các Sở, ngành, Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ đầu tư Dự án các Khu đô thị, Khu nhà ở trên địa bàn tỉnh… yêu cầu: Các nhà đầu tư thực hiện các dự án Khu đô thị, Khu nhà ở trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ký kết hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng đất đối với tổ chức, cá nhân không đúng quy định của pháp luật.

Tại một số dự án, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ nhưng đã có biểu hiện của việc huy động vốn trái phép

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các Khu đô thị mới, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án Khu đô thị, Khu nhà ở trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện để kịp thời phát hiện, tham mưu, xử lý nghiêm các hành vi giao dịch, kinh doanh các sản phẩm bất động sản khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác phối hợp với các chủ đầu tư, chính quyền địa phương, các cơ quan báo chí để công bố thông tin rộng rãi về các dự án (tình trạng pháp lý, quy mô, tiến độ…) trên các phương tiện truyền thông để người dân nắm bắt các thông tin chính xác về các quy định cụ thể của pháp luật. Kịp thời ngăn chặn tình trạng thông tin sai sự thật về dự án, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà đầu tư, gây bất ổn tình hình hình thị trường bất động sản, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh…

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và truyền thông,theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có văn bản hướng dẫn về chuyên môn, cung cấp các thông tin về quy hoạch, về dự án đầu tư cho các địa phương theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời xử lý các vướng mắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *