(MK - ASEAN) - Trong quá trình xây dựng Nông thôn mới năm 2020, Chương trình OCOP là một trong những đề án mà Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Nam (NN&PTNT) đã thực hiện. Kết quả sau hơn một năm thực hiện đề án Chương trình OCOP, năm 2019 UBND tỉnh Hà Nam đã công nhận 18 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Phương án và kết quả của Chương trình OCOP trong năm 2020 của tỉnh Hà Nam

Năm 2019, thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 ban hành Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch Đề án, ra soát và đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2019. Qua đó, UBND tỉnh đã công nhận 18 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh (trong đó có 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 10 sản phẩm đạt hạng 3 sao). Các chủ thể của 18 sản phẩm trên gồm 3 doanh nghiệp, 2 cơ sở sản xuất, 1 trang trại, 1 HTX và 1 hộ gia đình.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành đã phối hợp đưa 13/18 sản phẩm OCOP được công nhận năm 2019 lên sàn giao dịch thương mại điện tử https://postmart.vn/ (còn 5 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống có nồng độ cồn trên 15 độ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ không được quảng bá trên sàn).

Cá kho niêu đất là một trong những sản phẩm OCOP chất lượng của tỉnh Hà Nam
Cá kho niêu đất là một trong những sản phẩm OCOP chất lượng của tỉnh Hà Nam

Để quảng bá sản phẩm rộng rãi trên thị trường trong và ngoài tỉnh UBND tỉnh đã phối hợp Trung tâm xúc tiến Thương mại của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các tỉnh bạn xây dựng chương trình xúc tiến thương mại quảng bá, giới thiệu sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Nam tại thị trường: Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai,… Đồng thời phối hợp với Đài truyền hình tỉnh xây dựng chương trình phóng sự, phát song tuyên truyền và quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam.

Tính đến thời điểm này, huyện Duy Tiên đang là huyện có nhiều sản phẩm OCOP được công nhận trong tỉnh. Được các cấp chính quyền địa phương quan tâm và sát sao trong việc kiểm định chất lượng các sản phẩm đầu ra, nên trong năm 2020 UBND tỉnh đã phê duyệt 25 ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, trong đó huyện Duy Tiên có 7 ý tưởng sản phẩm, huyện Bình Lục 5 ý tưởng sản phẩm, huyện Lý Nhân 2 ý tưởng sản phẩm, huyện Thanh Liêm 3 ý tưởng sản phẩm, thành phố Phủ Lý 5 ý tưởng sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Quang Nghiệp – Chi cục trưởng Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam để phát triển hơn mảng OCOP cơ quan ban ngành cũng đã có văn bản hướng dẫn cấp huyện triển khai, hoàn thiện hồ sơ và sản xuất sản phẩm để tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020, dự kiến vào tháng 11/2020. Hơn nữa, các huyện sẽ phấn đấu năm 2020 có từ 15-20 sản phẩm được đánh giá xếp hạng đạt từ 3 sao cấp tỉnh trở lên.

Định hướng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2021

Bên cạnh việc đẩy mạnh được Chương trình OCOP trong năm tới để nhiều sản phẩm trong tỉnh được phân bố rộng rãi đến với nhiều thị trường hơn, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam dự kiến sang năm 2021 lồng ghép các Chương trình mục tiêu phục vụ xây dựng nông thôn mới nhất là nguồn lực từ các doanh nghiệp trên địa bàn, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, vận động nhân dân tiếp tục hiến đất, góp đất, kinh phó để đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Kế hoạch năm 2021, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp công nghê cao; phát triển các sản phẩm đặc sản, thế mạnh của địa phương theo chu trình OCOP, gắn với xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường tiêu thụ. Như vậy, thu nhập, đời sống của người dân nông thôn được cải thiện, xóa đói, giảm nghèo bền vững gắn với việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Kỳ vọng trong năm 2021, sở, ban, ngành trong tỉnh sẽ phối hợp để đẩy mạnh Chương trình OCOP, tại các địa phương có sản phẩm nằm trong danh sách sản phẩm OCOP cần tổ chức đội ngũ cán bộ kiểm tra sát sao quá trình sản xuất và đầu ra của sản phẩm. Đồng thời, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam cũng liên kết với các sở của tỉnh, thành phố khác để tìm đầu ra bền vững cho từng sản phẩm. Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ để người dân, HTX, doanh nghiệp có sản phẩm OCOP tiếp xúc với nhau, trao đổi và nắm bắt thêm thông tin để có kế hoạch sản xuất cho từng sản phẩm. Từ đó, những khó khăn trong chất lượng, số lượng sản phẩm sẽ được đảm bảo hơn, nhằm hướng tới những thị trường khắt khe trong thời gian tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *