(MK - ASEAN) - Hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Nam những sản phẩm nông nghiệp có lợi thế đang được đầu tư phát triển như: lúa, lợn thịt, bò sữa, bò vàng, các loại củ, quả sạch,…

Sau hơn 6 năm thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, lúa được xác định là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Hà Nam. Giai đoạn 2015-2020, năng suất lúa bình quân ở Hà Nam vẫn giữ mức khá, sản lượng tăng đáng kể, diện tích và sản lượng lúa chất lượng cao đều tăng, sản lượng tăng từ 115.103 tấn (2015) lên 144.410 tấn (2019), diện tích tăng 10% so với cùng kỳ. Để đạt được con số trên, các HTX và các tổ chức nông dân đã tập trung đất đai, liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất lúa, các loại rau, củ, quả sạch và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Đối với ngành chăn nuôi, lợn thịt vẫn là sản phẩm chủ lực. Tuy nhiên, trong 4 năm trở lại đây, do bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện làm ảnh hưởng đến giá thịt lợn giảm sâu, so với năm 2016 thì hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ còn 370.000 con lợn. Bên cạnh đó, đàn bò sữa, bò thịt đã và đang được khuyến khích phát triển theo hướng tập trung trong các khu quy hoạch.

Về ngành trồng trọt, ngành nông nghiệp đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, diện tích sản xuất rau đạt khoảng 9.800 ha, sản lượng 171.000 tấn, diện tích cây ăn quả tăng lên khoảng 6.300 ha, sản lượng ước đạt 75.000 tấn, phát triển trồng trọt theo quy mô lớn, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở phát huy lợi thế vùng, miền.

Để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp thì mặt hàng nông sản cũng là một lợi thế lớn, tuy nhiên, về mặt mặt công nghệ chế biến nông sản vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhiều nông sản ở dạng sơ chế nên giá trị gia tăng thấp, sức cjanh tranh yếu dẫn đến việc mở rộng thị trường tiêu thu nông sản khó khăn, trong khi thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Để khắc phục và tháo gỡ những khó khăn, các cơ quan ban ngành trong tỉnh cần phối hợp với hộ nông dân giải quyết thắc mắc tồn đọng, thúc đẩy quá trình sản xuất tập trung là thực thi có hiệu quả chính sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên các dự án đầu tư liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực. Đồng thời, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, ứng dụng mạnh mẽ thương mại điện tử vào hoạt đọng sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm để xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực của địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *