(MK-ASEAN) – Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 04/3 tại các điểm chi trả xã, phường, thị trấn và các bưu cục thuộc Bưu điện thành phố Hà Nội…

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 594/UBND-KGVX ngày 01/3/2021 yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 3 và 4/2021 vào kỳ chi trả tháng 3.

Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 04/3 tại các điểm chi trả xã, phường, thị trấn và các bưu cục thuộc Bưu điện thành phố Hà Nội. Trong đó, các cơ quan chi trả và người thụ hưởng có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch COVID-19, tránh tập trung đông người.

Các cơ quan chi trả và người thụ hưởng có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch COVID-19

Để triển khai văn bản số 594/UBND-KGVX, liên ngành BHXH thành phố Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người thụ hưởng.

Tất cả được thực hiện theo nguyên tắc đúng, đủ, kịp thời, bảo đảm an toàn về nguồn tiền cũng như an toàn về phòng, chống dịch COVID-19. Với các địa điểm đang phong tỏa (nếu có), các đơn vị chức năng tiến hành chi trả tại nhà cho người được hưởng.

Hiện nay, Hà Nội có hơn 587.000 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong đó, số người nhận lương theo hình thức trực tiếp là hơn 410.000 người, nhận qua tài khoản cá nhân (ATM) là gần 177.000 người. Tổng số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 và 4 là hơn 5.650 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *