(TBMK) - Đó là một trong chỉ tiêu kinh tế 9 tháng đầu năm 2019, được xác định tại hội nghị mới đây của Huyện ủy Đông Anh (Hà Nội), nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2019, Huyện ủy Đông Anh đã tập trung toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển với giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn ước tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.447,135 tỷ đồng, bằng 121,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đông Anh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và giải phóng mặt bằng. Đã thành lập Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư và tổ chức thực hiện 176/176 dự án; 3 dự án trọng điểm của TP được thực hiện theo tiến độ kế hoạch…

Theo ông Nguyễn Văn Quang – Bí thư Huyện ủy Đông Anh, các cấp ủy Đảng từ huyện tới cơ sở cần chủ động triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các Chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện đã đề ra. Trong đó, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để quyết tâm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành Quận. Tập trung thực hiện các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020 – 2025…