(TBMK) - Sau 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, trong đó có chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Mê Linh đã có 14/16 xã đạt chuẩn NTM. Bài học kinh nghiệm chủ yếu là phương châm thực hiện “Dễ làm trước, khó làm sau”...

Theo báo cáo, toàn huyện Mê Linh bước vào công cuộc xây dựng NTM (năm 2010) với xuất phát điểm thấp.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, đến nay huyện Mê Linh đã có 14/16 xã đạt chuẩn NTM. Huyện đã xây dựng mới 13 trường học; sửa chữa, cải tạo 60 trường học với tổng kinh phí hơn 2.261 tỷ đồng; nâng số trường đạt chuẩn toàn huyện lên 50/73 trường (tăng 29 trường so với năm 2010).

Mô hình HTX ở Mê Linh góp phần Phát triển bền vững NTM

Về giao thông, huyện đã đầu tư xây dựng 433km đường giao thông liên xã, đường trục chính thôn, đường ngõ xóm và trục chính nội đồng với tổng kinh phí hơn 1.158 tỷ đồng. Qua đó, nâng tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa toàn huyện đạt 95%. Về thủy lợi, huyện đã xây dựng mới 6 trạm bơm tưới tiêu, cứng hóa 51km kênh mương, với tổng kinh phí hơn 42 tỷ đồng. Năm 2017, huyện đã bàn giao toàn bộ công trình thủy lợi về Thành phố theo Quyết định 41/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Về điện, huyện đã đầu tư xây dựng mới 47 trạm biến áp; cải tạo nâng cấp 88 trạm; thay mới 246km đường dây trung thế, 480km đường dây hạ thế; cải tạo, thay thế, xây dựng mới 1.050 cột điện; tổng kinh phí đầu tư cho ngành điện là 857 tỷ đồng.

Về văn hóa, huyện đã đầu tư xây dựng mới 9/16 hội trường xã, 58 nhà văn hóa thôn, nâng số thôn có nhà văn hóa lên 64/74 thôn (chiếm hơn 90%), các thôn còn lại đang sinh hoạt tại đền làng. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng nhà văn hóa hơn 245 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân trên địa bàn huyện đạt hơn 41,4 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,41%. Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã dồn điền đổi thửa được 3.280ha (đạt 100% kế hoạch Thành phố giao). Huyện cũng là vựa rau, hoa của Thành phố, với diện tích khoảng 500ha hoa và 2.000ha rau màu, cho thu nhập cao.

Từ nay đến cuối năm 2019, huyện tập trung đầu tư cho 02 xã còn lại (Tam Đồng, Tự Lập) để 100% số xã của huyện về đích NTM; phấn đấu đến năm 2020, Mê Linh đạt đủ tiêu chí huyện NTM.

Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng NTM, bài học cốt lõi rút ra ở huyện Mê Linh chính là phương châm thực hiện: “Dễ làm trước, khó làm sau” để hoàn thiện các tiêu chí, giảm sức ép về nguồn vốn; ưu tiên đầu tư hạ tầng sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân…

Đáng kể, trong quá trình thực hiện, huyện Mê Linh đã huy động được nhân dân chung sức xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực như, hiến đất mở đường, đóng góp ngày công cùng hàng nghìn tỷ đồng để tổ chức thực hiện.