TBMK – UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội) vừa tổ chức tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.


Tại đây, các giáo viên thuộc Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị), Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu) hướng dẫn các nội dung rà soát, xác minh thông tin nơi liệt sỹ hy sinh, lập danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang, lập bản đồ quy tập hài cốt liệt sỹ.

THỜI BÁO MÊKONG

Theo ông Trần Công Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ vừa là trách nhiệm, vừa là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm hướng dẫn các địa phương biện pháp rà soát, xác minh, kết luận làm cơ sở đối chiếu vẽ bản đồ quy tập hài cốt liệt sỹ.

                                                                                                   PV