(TBMK) - Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, cho biết: Suốt chặng đường 10 năm qua, Hà Nội luôn giữ vững là “lá cờ đầu” cả nước về xây dựng nông thôn mới (NTM), làm đổi thay toàn diện vùng ngoại ô rộng lớn và đóng góp đáng kể vào tiến trình phát triển chung của Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm gian hàng nông sản huyện Gia Lâm

Công cuộc “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” được Đảng bộ, chính quyền các cấp ở Thủ đô coi trọng là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài. Đồng thời, trong chỉ đạo, Hà Nội luôn biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, có cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Bởi thế, sau 10 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và Chương trình 02-Ctr/TU của Thành ủy “Về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân” đã đạt những kết quả nổi bật.

Trong phát triển nông nghiệp, Hà Nội xác định công tác dồn điền đổi thửa là khâu đột phá, tạo tiền đề hình thành các vùng chuyên canh lớn và tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Đến nay, cuộc cách mạng “dồn điền đổi thửa” hoàn thành đã đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, như các vùng sản xuất lúa chất lượng cao ở hầu hết các huyện có quy hoạch sản xuất lúa, như: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mê Linh, Thanh Oai, Chương Mỹ, Sóc Sơn… cho giá trị thu nhập tăng thêm so với sản xuất lúa truyền thống khoảng 25 – 30%.

Cùng với đó, Hà Nội phát triển nhiều vùng sản xuất rau an toàn, vùng trồng hoa, cây ăn quả; vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản tập trung quy mô lớn, có giá trị kinh tế cao, lên đến hàng tỷ đồng trên 1ha canh tác. Tính trung bình, giá trị gia tăng ngành nông nghiệp giai đoạn 2010 – 2018 tăng trung bình 3,34%/năm.

Đến hết năm 2015, Hà Nội là địa phương có số xã đạt chuẩn NTM đứng đầu cả nước, với 201/386 xã, bằng 52,07% số xã của TP, vượt chỉ tiêu kế hoạch của Chương trình đề ra 12,07%. Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM (2010 – 2015) Hà Nội có 56 xã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; huyện Đan Phượng được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Đến giai đoạn 2016 – 2020, bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM được điều chỉnh cao hơn so với giai đoạn trước, nhưng Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về thành tích xây dựng NTM. Chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, nhiều cách làm và biện pháp tiến hành đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cao.

Đến nay, Hà Nội đã có 6 huyện là Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Gia Lâm, Quốc Oai được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện NTM. Toàn TP đã có 325/386 xã (đạt 84,2%) đạt chuẩn NTM và 3 xã Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung (huyện Đan Phượng) đạt chuẩn NTM nâng cao, về đích sớm 2 năm theo Chương trình số 02 của Thành ủy đã đề ra (80%). Trong số 61 xã còn lại, có 9 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí; 43 xã đạt và cơ bản đạt từ 15 – 18 tiêu chí, không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, bà Ngô Thị Thanh Hằng,thời gian tới, Hà Nội tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM theo tinh thần Kết luận số 54-KL/TW, ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo đó, Thành phố đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp Thủ đô theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm sạch, năng suất, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hà Nội phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 3,5 – 4%/năm trở lên; giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế đạt 250 triệu đồng/ha trở lên; đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 35% trở lên trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của TP. Chú trọng phát triển nông nghiệp sinh thái, tạo vành đai xanh, gắn với phát triển du lịch, bảo vệ môi trường…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *