(TBMK) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND về việc triển khai hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố đến năm 2025.

Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 sẽ hỗ trợ để hình thành và phát triển được 200 DN khoa học và công nghệ.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, hỗ trợ để hình thành và phát triển được 200 DN khoa học và công nghệ. Ảnh minh họa

Để hoàn thành mục tiêu này, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tập trung thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách kết hợp điều tra khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu về DN khoa học và công nghệ.

Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các DN (đặc biệt là các DN thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học và công nghệ)… Thành phố cũng sẽ hỗ trợ các DN doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã được chứng nhận hoàn thiện, đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội, phát triển bền vững DN.

Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến thời điểm này, theo tiêu chí DN khoa học và công nghệ, cả nước có hơn 3.000 DN đủ điều kiện chứng nhận DN khoa học và công nghệ gồm 468 DN được cấp giấy chứng nhận DN khoa học và công nghệ tính đến tháng 8/2019; 36 DN được cấp giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao (19 DN được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao và 17 DN được cấp giấy chứng nhận DN công nghệ cao); hơn 800 DN đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp chưa đăng ký chứng nhận DN khoa học và công nghệ; hơn 1.400 DN phần mềm trong lĩnh vực công nghệ thông tin; hơn 400 DN đang hoạt động tại các khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *