(MK - ASEAN) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Thành lập 2 - 5 khu công nghiệp mới, giai đoạn 2021 - 2025”. Theo đó, Thành phố Hà Nội xác định và phấn đấu hoàn thành mục tiêu thành lập 5 Khu công nghiệp mới trong giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể: Khu công nghiệp Sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn diện tích 302,8ha ở hai xã Minh Trí và Tân Dân; Khu công nghiệp Đông Anh, huyện Đông Anh diện tích 300ha ở các xã Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thụy Lâm, Liên Hà và thị trấn Đông Anh; Khu công nghiệp Bắc Thường Tín, huyện Thường Tín diện tích 112ha ở các xã Văn Bình, Ninh Sở, Liên Phương; Khu công nghiệp Phú Nghĩa mở rộng, huyện Chương Mỹ diện tích 389ha ở các xã Phú Nghĩa, Trường Yên, Ngọc Hòa; Khu công nghiệp Phụng Hiệp, huyện Thường Tín diện tích 174,88ha ở các xã Dũng Tiến, Nghiêm Xuân, Tô Hiệu, Thắng Lợi.

Trên địa bàn Thành phố có 10 Khu công nghiệp đang hoạt động với diện tích 1.347,42 ha

Việc thành lập các Khu công nghiệp này nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa của Thành phố trong thời gian tới. Cụ thể hóa chiến lược phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố phù hợp với quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch sử dụng đất các địa phương của Thành phố; bảo đảm việc phát triển các Khu công nghiệp khoa học, hợp lý, hiệu quả theo hướng hình thành các Khu công nghiệp tại những địa điểm, vị trí thuận lợi về giao thông thủy, bộ, có khả năng liên kết phát triển và thu hút đầu tư, có vai trò chủ đạo trong phát triển công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế – xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, Thành phố Hà Nội cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu công nghiệp đã có chủ đầu tư như: Khu công nghiệp Quang Minh I, huyện Mê Linh; Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm. Thành phố còn thực hiện rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (giai đoạn 2).

Đến nay, trên địa bàn Thành phố có 10 Khu công nghiệp đang hoạt động với diện tích 1.347,42 ha, trong đó có 9 Khu công nghiệp với diện tích 1.270,5ha đã hoạt động ổn định có tỷ lệ lấp đầy đạt gần 100%.

Tính đến đầu tháng 12/2021, các Khu công nghiệp của Hà Nội đã thu hút được trên 700 dự án, trong đó, có 303 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 6,1 tỷ USD; 399 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 18.000 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân trên 18 triệu USD/dự án FDI, trên 53 tỷ đồng/dự án trong nước; bình quân 1ha đất thu hút 5,5 triệu USD vốn đăng ký đầu tư.

Hiện các Khu công nghiệp của Hà Nội đã thu hút gần 165 nghìn người lao động (trong đó, lao động nước ngoài là 1.100 người), bình quân 1ha đất đã tạo việc làm cho hơn 160 lao động. Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp đã đóng góp tích cực vào thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp và phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *