(TBMK) - Trong báo cáo mới đây của ông Nguyễn Việt Liên - Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, về Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội (trong đó có chương trình xây dựng Nông thôn mới), hiện nay, huyện Phúc Thọ có 22/22 xã đạt chuẩn NTM (100%), huyện đang tiến hành tổ chức thực hiện tiếp NTM nâng cao ở22xã.

Riêng về tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX, trong giai đoạn 2010 – 2015, toàn huyện Phúc Thọ có 33 HTX nông nghiệp, trong đó có 14 HTX quy mô thôn, 19 HTX nông nghiệp toàn xã.

Dự án đầu tư chăn nuôi bò chất lượng cao ở HTX Liên minh chăn nuôi huyện Phúc Thọ

Sau khi chuyển đổi theo Luật HTX 2012, đến nay Phúc Thọ có 34 HTX, trong đó có 23 HTX nông nghiệp và 11 HTX chuyên ngành. Các HTX sau khi tổ chức lại theo Luật HTX 2012 hoạt động hiệu quả hơn, bộ máy quản lý và điều hành gọn nhẹ, số lượng cán bộ HTX trẻ đã qua đào tạo tăng lên, số lượng thành viên giảm, tư cách thành viên được xác nhận qua việc góp vốn (mức vốn từ 100 – 500 ngàn đồng đối với HTX nông nghiệp, từ 5 – 10 triệu đồng đối với HTX chăn nuôi và sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp…).

Theo đợt đánh giá phân loại gần đây, toàn huyện có 5 HTX hoạt động tốt, 17 HTX khá và 11 HTX trung bình. Hàng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch củng cố và phát triển HTX, tập huấn và nâng cao năng lực cho cán bộ HTX.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *