(TBMK) - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa ban hành quyết định từ ngày 1/3 đến 30/5/2020, 2 đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn Hà Nội. 

Các nội dung kiểm tra gồm: Chương trình phát triển chăn nuôi, tái cơ cấu chăn nuôi, tái đàn lợn trên địa bàn quận, huyện, thị xã thời gian qua và định hướng thời gian tới; Chương trình xây dựng liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại huyện Đan Phượng

Hai đoàn công tác sẽ kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại xã, thị trấn, các cơ sở chăn nuôi, thu gom, giết mổ động vật, kinh doanh, bảo quản, sơ chế sản phẩm động vật. Kiểm tra hoạt động của các trạm, chốt kiểm dịch động vật liên ngành, các chợ có kinh doanh buôn bán động vật, sản phẩm động vật.

Đồng thời, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật và quản lý chó nuôi trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, chuẩn bị tài chính, con người, vật tư, thiết bị, công tác thông tin, tuyên truyền, phối kết hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2020.

Sở NN&PTNT Hà Nội yêu cầu Trưởng đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm chung điều hành hoạt động của đoàn kiểm tra; xây dựng lịch kiểm tra, chỉ đạo phương pháp kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đoàn; tổng hợp kết quả kiểm tra của đoàn và báo cáo kết quả kiểm tra về Sở NN&PTNT Hà Nội.

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *