(MK - ASEAN) - Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND triển khai công tác khuyến nông năm 2020.

Theo kế hoạch, năm 2020, thành phố sẽ tập huấn cho trên 7.000 lượt cộng tác viên, nông dân, người sản xuất được tiếp cận, nắm bắt tiến bộ khoa học nâng cao trình độ tay nghề trong quản lý, sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chất lượng cao, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm.

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND triển khai công tác khuyến nông năm 2020.

Bên cạnh đó, bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về phát triển NN&PTNT, tuyên truyền chủ trương chính sách phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, giới thiệu các các sản phẩm nông sản chủ lực, các sản phẩm theo chuỗi trên địa bàn thành phố. Chuyển giao công nghệ thông qua các mô hình trình diễn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế tăng 10-20% so với sản xuất ngoài mô hình.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều nội dung. Trong đó, tập trung xây dựng các mô hình lĩnh vực trồng trọt. 

Cụ thể, năm 2020, thành phố xây dựng 13 mô hình cho 6 nhóm mô hình khuyến khích nhân rộng, gồm: Sản xuất lúa chất lượng cao theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất; sản xuất cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm; phát triển sản xuất rau, hoa, quả theo hướng hữu cơ, VietGAP, ứng dụng công nghệ cao; trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ, VietGAP, ứng dụng công nghệ cao; trồng hoa theo hướng ứng dụng công nghệ cao; sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao; sử dụng các giống cây trồng mới, các tiến bộ kỹ thuật mới, tiên tiến thích ứng với biến đổi khí hậu; sử dụng chế phẩm vi sinh, sinh học để xử lý rơm rạ trên đồng ruộng sau thu hoạch; xử lý chất thải sinh hoạt tạo nguồn phân bón hữu cơ, xử lý đất.

Cùng với đó, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa; cơ giới hóa trong sản xuất cây rau, màu, cây ăn quả và các cây trồng cạn khác; sản xuất mạ khay để mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy; ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm cho cây trồng cạn; sơ chế và bảo quản nông sản; sử dụng nhà lạnh bảo quản nông sản…

Trong lĩnh vực chăn nuôi thành phố chỉ đạo tập trung phát triển liên kết sản xuất chăn nuôi gia cầm gắn với tiêu thụ sản phẩm; chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học theo hướng liên kết chuỗi; phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng nâng cao giá trị và thích ứng với biến đổi khí hậu; chăn nuôi bò sinh sản (bò cái lai Sind, bò cái lai Brahman).

Còn trong lĩnh vực thủy sản: Mô hình Nuôi thủy sản theo phương pháp VietGAP; ứng dụng công nghệ vi sinh nuôi cá trắm cỏ sử dụng 100% thức ăn công nghiệp; nuôi cá rô phi theo công nghệ lồng trong ao; nuôi thủy đặc sản…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *