TBMK – Mới đây, phát biểu tại Lễ kỷ niệm trọng thể 10 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Hà Nội thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội là lần mở rộng quy mô lớn nhất từ trước tới nay, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của Thủ đô và đất nước.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, ngay sau khi có Nghị quyết số 15/2008/NQQH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa XII, Hà Nội và các địa phương liên quan đã nhanh chóng tổ chức bàn giao và xác định địa giới hành chính mới; tập trung chuẩn bị tốt những việc về hợp nhất tổ chức bộ máy để hình thành bộ máy lãnh đạo mới của Thành phố sau khi thực hiện điều chỉnh, mở rộng.

THỜI BÁO MÊKONG
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm Hà Nội mở rộng

Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Nội đã hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ, đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, đoàn kết, đồng thuận. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị thông suốt từ thành phố tới cơ sở. Bộ máy chính quyền các cấp hoạt động nhịp nhàng, phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Đặc biệt, công tác tổ chức, cán bộ được Hà Nội chọn là khâu đột phá đã tạo nên những bước chuyển tích cực. Đội ngũ cán bộ được bố trí, sắp xếp, luân chuyển hợp lý đã góp phần từng bước tạo sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với đó, những vấn đề trọng tâm, cấp thiết, liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân và doanh nghiệp, gây bức xúc trong dư luận xã hội đã được thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đồng thời kết hợp chặt chẽ với công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện đã góp phần nâng cao tính dân chủ trong đời sống chính trị – xã hội của Thủ đô.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.”Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong việc không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới lề lối, phong cách làm việc của lãnh đạo Thành phố, lựa chọn những việc trọng tâm để tập trung chỉ đạo và xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, về tôn giáo, nhất là có nhiều tiến bộ trong công tác quản lý quy hoạch, lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng…”

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các cấp ngành của Hà Nội không được chủ quan, bằng lòng với những kết quả đạt được mà cần nghiêm túc phân tích, làm rõ các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan của những yếu kém, khuyết điểm còn tồn tại, để từ đó có biện pháp khắc phục hiệu quả, kịp thời.

“Qua 10 năm phát triển, tình hình hiện nay đã và đang đặt ra cho Thành phố những yêu cầu, những thách thức mới, trong đó phát triển kinh tế tri thức là một trong những yêu cầu mang tính thời đại”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Hà Nội sẽ tranh thủ được thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng Thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, văn minh, thanh lịch hơn, xứng đáng là trái tim của cả nước, xứng đáng là “Thủ đô văn hiến, anh hùng – Thành phố vì hòa bình”.

Tại lễ kỷ niệm trọng thể này, Thủ đô Hà Nội một lần nữa vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, góp phần làm vẻ vang thêm truyền thống anh hùng của Thủ đô.

                                                                                            Thanh Bình