(TBMK) – Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất luôn là vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự quan tâm của nhiều cấp, ngành, tổ chức và cá nhân. Xác định được tầm quan trọng đó, xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì, Tp.Hà Nội) coi công tác GPMB là nhiệm vụ chính trị, tập trung lực lượng và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Những năm gần đây,  xã Tản Lĩnh đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ khu xử lý chất thải Xuân Sơn) và dự án Khu tái định cư thôn Cẩm Phương với hàng trăm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong dự án thuộc diện phải thu hồi.

Để các dự án triển khai đúng tiến độ và bảo đảm quyền lợi cho người dân có đất bị thu hồi, xã Tản Lĩnh đã phối hợp có hiệu quả với các ban, ngành thực hiện tốt công tác GPMB.

Xã đã phối hợp với các ban ngành chức năng tập trung tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại; tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng. Dự án để người dân tự giác chấp hành cũng như tham gia giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Phát huy quy chế dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận trong GPMB, với  phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ngay từ giai đoạn công bố quy hoạch, triển khai dự án. Tại mỗi dự án, xã đều tổ chức thông báo công khai quy hoạch chi tiết dự án trên hệ thống loa phát thanh, tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố nơi triển khai dự án. UBND xã thành lập tổ công tác kiểm đếm, tổ công tác dân vận xuống tận nhà dân để tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của Thành phố, của huyện và địa phương; cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường GPMB.

Theo báo cáo, đến tháng 12/2018, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ khu xử lý chất thải Xuân Sơn) với tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án là 67 ha, liên quan đến 305 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; dự án đã được UBND huyện Ba Vì phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 18 đợt với diện tích 62,33 ha, tổng kinh phí đã chi trả cho các đợt là 743,03 tỷ đồng.

Dự án Khu tái định cư thôn Cẩm Phương có tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án là 49.300 m2, liên quan đến 110 hộ gia đình, cá nhân; UBND huyện Ba Vì đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 5 đợt với diện tích là 4,89 ha với tổng kinh phí là 27 tỷ đồng.

Trong quá trình GPMB thực hiện dự án trên địa bàn xã Tản Lĩnh, bên cạnh sự đồng thuận của nhiều hộ gia đình bị giải tỏa cũng còn một số ít các hộ đang đề nghị xem xét lại diện tích đất ở được tính theo hồ sơ giao đất trái thẩm quyền và xem xét lại tỷ lệ phần trăm khấu trừ nghĩa vụ tài chính về đất, hay hộ gia đình chưa đồng thuận với phương án đền bù…

thời báo mêkong
Ông Bùi Văn Quân – Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh.

Ông Bùi Văn Quân – Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh chia sẻ: “Trong thời gian tới, UBND xã Tản Lĩnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban ngành tổ chức tuyên truyền, giải thích về nguồn gốc đất và các chế độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình chưa nhất trí; tuyên truyền vận động các hộ về phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.”

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân nằm trong khu vực ảnh hưởng của các dự án, công tác GPMB trên địa bàn xã Tản Lĩnh đã phát huy hiệu quả, hợp lòng dân, góp phần giải quyết được “bài toán” khó về mặt bằng trong quá trình triển khai các dự án, bảo đảm thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình.

Ly Sơn