(TBMK) – Theo Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay toàn tỉnh có 6.697 doanh nghiệp đang hoạt động (bằng 98,7% so với cùng kỳ). Trong đó, có 4.956 doanh nghiệp, 526 chi nhánh, 158 văn phòng đại diện và 530 địa điểm kinh doanh.


Chỉ tính riêng trong thời gian 5 ngày đầu tháng 10 (từ 1 – 5), trên địa bàn tỉnh có 33 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được thành lập mới.

Thời báo mêkong
Sản xuất sợi tại Công ty cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Trong đó, tập trung nhiều nhất tại TP Hà Tĩnh với 14 doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh; các địa phương thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên chiếm tỷ lệ cao với 4 doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

Đình Lam