(MK – ASEAN) – Nhằm đảm bảo vụ sản xuất hè thu 2020 kịp khung thời vụ, phấn đấu lúa hè thu trổ bông vào thời điểm 5 – 10/8, thu hoạch trước 10/9 để né tránh thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành công điện về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ hè thu 2020.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tập trung gieo cấy lúa vụ hè thu đồng loạt, đảm bảo thời vụ kết thúc trước 10/6

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng NN&PTNT, Trung tâm ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng – vật nuôi, các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, bà con nông dân huy động tối đa máy móc để đẩy nhanh tiến độ làm đất;

Bên cạnh đó, phối hợp với công ty thuỷ nông trên địa bàn rà soát, cân đối nguồn nước, mở nước, bơm nước với phương châm lấy nước điều hành thời vụ, tập trung gieo cấy lúa vụ hè thu đồng loạt, đảm bảo thời vụ gieo cấy kết thúc trước 10/6 và thu hoạch trước ngày 10/9.

Đối với một số diện tích ở các vùng cao, vùng cuối kênh khó tưới nước, cần có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, tuyệt đối không gieo cấy trên vùng diện tích không có khả năng cung cấp nước hoặc tưới không ổn định.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, các địa phương, đơn vị quản lý trạm bơm chủ động phối hợp với chi nhánh điện trên địa bàn để đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các trạm bơm; kiểm tra cân đối cụ thể nguồn giống, nắm chắc cơ cấu giống đưa vào sản xuất theo Đề án số 160/SNN-ĐA ngày 22/4/2020 của Sở NN&PTNT; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hàng hoá vật tư nông nghiệp, đặc biệt là kiểm tra, kiểm soát chất lượng giống lúa.

Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc ngành NN&PTNT thành lập các Đoàn công tác xuống địa phương hướng dẫn, đôn đốc, giúp đỡ các địa phương tập trung sản xuất vụ hè thu đảm bảo thời vụ, phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, đặc biệt là giống, phân bón, thuốc BVTV; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Kiểm tra lại hệ thống thuỷ lợi từ đầu mối đến các kênh cấp 1, kênh cấp 2, cống, điều tiết đảm bảo tưới nước kịp thời, đủ và tiết kiệm nhất; quan tâm chỉ đạo các công trình thủy lợi đang thi công dở dang, kiên quyết không để ảnh hưởng đến việc dẫn nước về đồng ruộng.

Chỉ đạo hai công ty thuỷ nông phối hợp chặt chẽ với các địa phương để cung cấp đủ nước, có hiệu quả nhưng đảm bảo tiết kiệm nhất; có phương án cấp nước hợp lý, đặc biệt là những vùng xa, khó khăn về nguồn nước; tập trung tối đa nhân lực, phân công cán bộ bám sát cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn phát sinh; phối hợp tốt với ngành điện đảm bảo ổn định nguồn điện để bơm nước phục vụ sản xuất.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh ưu tiên nguồn điện phục vụ sản xuất; chỉ đạo các chi nhánh điện cấp huyện phối hợp tốt với các địa phương, đơn vị quản lý trạm bơm trên địa bàn cấp điện ổn định 24/24 giờ, đảm bảo cho các trạm bơm chủ động bơm nước phục vụ sản xuất hè thu, đảm bảo hoàn thành thời vụ cấy vụ hè thu trước ngày 10/6/2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *