(TBMK) - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, con em xa quê tài trợ với tổng số tiền hơn 67,359 tỷ đồng.

Chỉ trong gần 2 tháng đầu năm, huyện đã kêu gọi được 1,756 tỷ đồng từ các nguồn của con em xa quê để xây dựng các công trình cấp xã, thôn đảm bảo tiêu chí nông thôn mới (NTM). 

Từ sự chung tay hỗ trợ của con em xa quê, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở Cẩm Xuyên được nâng cấp, mở rộng đảm bảo tiêu chí NTM.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo NTM huyện Cẩm Xuyên, từ khi triển khai xây dựng NTM đến nay, số tiền huyện huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, con em xa quê đóng góp lên đến 67,359 tỷ đồng.

Nguồn hỗ trợ này đã góp phần không nhỏ giúp địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. 

Cùng với nỗ lực của người dân và các nguồn hỗ trợ, đến nay, Cẩm Xuyên đã có 19/21 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Cẩm Bình, Cẩm Vịnh).

Từ nguồn ngân sách địa phương cùng với vận động các tổ chức, doanh nghiệp, con em xa quê tài trợ, nhiều nhà văn hóa trên địa bàn huyên Cẩm Xuyên đã được cải tạo, xây mới.

Hiện còn 2 xã (Cẩm Nhượng và Cẩm Thịnh) phấn đấu đạt chuẩn NTM đạt chuẩn tháng 6 năm 2020. Cẩm Xuyên đang đặc biệt tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *