(TBMK) – Là một trong những vựa cam lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh, huyện Vũ Quang đang tập trung xây dựng các mô hình trồng theo tiêu chuẩn VietGap và phấn đấu trong năm 2020 này địa phương phấn đấu có thêm 200 ha theo hướng thâm canh, an toàn… theo tiêu chuẩn VietGAP.

Sau hơn 3 năm đi vào sản xuất, mô hình cam 10ha/10 hộ của Tổ hợp tác (THT) sản xuất cam an toàn theo hướng VietGAP tại thôn Thanh Bình, xã Đức Lĩnh đã phát huy tốt hiệu quả, từng bước khắc phục được những vấn đề hạn chế trong kỹ thuật, chi phí đầu tư, tư duy sản xuất, năng suất và chất lượng sản phẩm…

Anh Nguyễn Tiến Hoàng, Tổ trưởng THT cho hay, để phát triển sản xuất, các thành viên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, thảo luận ý kiến, tổng hợp đánh giá tình hình, và nhất là tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất. Nhờ vậy, sản lượng các vườn cây đã đạt 10-12 tấn/ha (cao hơn mặt bằng chung 2-3 tấn/ha), giá bán từ 30 – 32 ngàn đồng/kg (cao hơn bình quân chung 4-6 ngàn đồng), mang về nguồn lợi nhuận cho các thành viên trong tổ từ 200- 400 triệu đồng/năm…

Cam Vũ Quang được bảo hộ thương hiệu, có thể truy xuất nguồn gốc

Theo ông Nguyễn Xuân Thê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh, hiện nay, toàn xã đang có 817 ha cam, trong đó 23 ha đạt tiêu chuẩn theo hướng VietGAP đã được cấp có thẩm quyền công nhận. Từ hiệu quả thực tế trong sản xuất, chúng tôi đang tập trung chỉ đạo, khuyến khích, hỗ trợ người dân nhân rộng diện tích sản xuất cam thâm canh theo hướng an toàn này, phấn đấu đến 2025 sẽ xây dựng được 15 mô hình với diện tích 150 ha, riêng năm nay sẽ có thêm 30 ha…

Toàn huyện Vũ Quang hiện có 2.486 ha, trong đó có 193 ha/29 THT trồng cam được công nhận đạt chuẩn, 5 sản phẩm đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh và đang có dấu hiệu sẽ tăng nhanh. Trong số trên có thể kể đến như THT số 3 Đức Liên (10 ha), THT số 1 Đức Liên (9,5 ha), THT thôn 8 Đức Bồng (7 ha), THT thôn 2 Bồng Giang (7 ha)…

Để nhân rộng mô hình trồng cam VietGAP, huyện Vũ Quang cũng đã kịp thời ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp, sát đúng, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn dân nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Các mô hình đã được tư vấn ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất như: Hệ thống tưới thông minh, áp dụng các loại giống cây ăn quả có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, áp dụng quy trình truy xuất nguồn gốc của sản phẩm…

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phạm Quốc Thanh cho biết, thời gian tới, chúng tôi không khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích trồng cam mới mà tập trung xây dựng các mô hình cam VietGAP để từng bước xây dựng thương hiệu “Cam Vũ Quang”, tăng giá trị sản xuất, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh cho sản phảm, đảm bảo quy hoạch sản xuất… Riêng năm 2020 này, chúng tôi đưa ra kế hoạch và chuẩn bị tốt các vấn đề có liên quan để phấn đấu sẽ có thêm 200 ha cam được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *